A figyelembe vett diagnózis kategóriák:

- SINUS RITMUS
- SINUS TACHIKARDIA
- SINUS RITMUS, PITVARI ES (ARIMIA?)
- SUPRAVENTRIKULARIS TACHIKARDIA
- SZABÁLYOS R-R
- PITVARI FLUTTERN VAGY FIBRILLÁCIÓ
- PITVARFIBRILLÁCIÓ
- PITVARFIBRILLÁCIÓ ÉS TACHIKARDIA
- PITVARFIBRILLÁCIÓ ÉS BRADIKARDIA
- SUPRAVENTRIKULARIS TACHIKARDIA ROHAM
- SINUS RITMUS, KAMRAI ES
- BIGEMINIA
- TÖBBGÓCÚ KAMRAI ES
- KAMRAI ES SOROZAT
- KAMRAI TACHIKARDIA
- KAMRAI TACHIKARDIA, ES FORMA
- KAMRAI FLUTTERN VAGY TREMOR
- KORAI KAMRAI ES (R on T)
- SINUS BRADIKARDIA
- KORONAROSINUS RITMUS
- NODALIS RITMUS
- ELSŐFOKÚ AV BLOKK
- LEHETSÉGES HARMADFOKÚ AV BLOKK
- HARMADFOKÚ AV BLOKK
- VÁLTOZÓ R-R
- VÁLTOZÓ QRS FORMA
- ALACSONY SZÍVFREKVENCIA
- MAGAS SZÍVFREKVENCIA
- RÖVID PQ
- HOSSZÚ PQ
- KÉRDÉSES P HULLÁM
- P HULLÁM NEM DETEKTÁLHATÓ
- ELTÉRŐ FORMÁJÚ QRS-EK, SZABÁLYOS R-R
- VÁLTAKOZÓ KAMRAI VEZETÉSI ZAVAR
- SINUS RITMUS, KAMRAI ES?
- MEGNYÚLT R-R
- SINUS
- NORMAL DEPOLARIZACIÓ
- BALKAMRA HIPERTRÓFIA
- BALKAMRA HIPERTRÓFIA ?

- JOBBKAMRA HIPERTRÓFIA
- JOBBKAMRA HIPERTRÓFIA?
- MAGAS POTENCIÁLOK
- BALELSO HEMIBLOKK
- KAMRAI VEZETÉSI ZAVAR
- INKOMPLETT BALSZÁRBLOKK
- INKOMPLETT JOBBSZÁRBLOKK
- BAL TAWARASZÁR BLOKK, I TIPUS
- JOBB TAWARASZÁR BLOKK, I TIPUS
- BAL TAWARASZÁR BLOKK, II TIPUS
- JOBB TAWARASZÁR BLOKK, II TIPUS
- KAMRAI PREEXCITACIÓ (WPW)
- INFERIOR MI? (KÓROS Q:II,III vagy aVF)
- AKUT INFERIOR MI
- ÚJABB INFERIOR MI
- RÉGI INFERIOR MI
- AKUT INFERIOR MI LEHETSÉGES
- KÓROS Q AZ INFERIOR ELV-BEN (INF.MI?)
- LATERALIS MI? (KÓROS Q:I,aVL VAGY V5)
- AKUT LATERALIS MI
- ÚJABB LATERALIS MI
- RÉGI LATERALISMI
- AKUT LATERALIS MI LEHETSÉGES
- KÓROS Q A LATERAL ELV-BEN (LAT MI?)
- KÓROS Q A V2-BEN (ANTEROSEPTAL MI?)
- KÓROS Rs a V2-BEN (ANTEROSEPTAL MI?)
- AKUT ANTERIOR MI
- ÚJABB ANTERIOR MI
- RÉGI ANTERIOR MI
- KÓROS Q AZ I. ELVEZETÉSBEN
- KÓROS Q AZ II. ELVEZETÉSBEN
- KÓROS Q AZ III. ELVEZETÉSBEN
- KÓROS Q AZ aVF ELVEZETÉSBEN
- KÓROS Q AZ aVL ELVEZETÉSBEN
- KÓROS Q A V5 ELVEZETÉSBEN
- KÓROS Q A II. ÉS aVF ELVEZETÉSBEN
- KÓROS Q A V2 ELVEZETÉSBEN
- KÓROS rS A V2 ELVEZETÉSBEN
- ENYHÉN KISZÉLESEDETT QRS
- KAMRAI VEZETÉSI ZAVAR
- NORMAL REPOLARIZÁCIÓ
- INFERIOR ISCHAEMIA (ST ELEVÁCIÓ)
- INFERIOR ISCHAEMIA (ST DEPRESSZIÓ)
- INFERIOR ISCHAEMIA (MAGAS T)
- INFERIOR ISCHAEMIA (NEGETÍV T)
- LATERALIS ISCHAEMIA (ST ELEVACIÓ)
- LATERALIS ISCHAEMIA (ST DEPRESSZIÓ)
- LATERALIS ISCHAEMIA (MAGAS T)
- LATERALIS ISCHAEMIA (NEGATÍV T
- ANTEROSEPTALIS ISCHAEMIA (ST ELEVACÓ)
- ANTEROSEPTALIS ISCHAEMIA (ST DEPRESSZIÓ)
- ANTEROSEPTALIS ISCHAEMIA (NEGATÍV T)
- SZIGNIFIKÁNS ST ELEVÁCIÓ: I.
- SZIGNIFIKÁNS ST DEPRESSZIÓ: I.
- NEGATÍV T HULLÁM: I.
- SZIGNIFIKÁNS ST ELEVÁCIÓ: II.
- SZIGNIFIKÁNS ST DEPRESSZIÓ: II.
- NEGATÍV T HULLÁM: II.
- SZIGNIFIKÁNS ST ELEVÁCIÓ: III.
- SZIGNIFIKÁNS ST DEPRESSZIÓ: III.
- NEGATÍV T HULLÁM: III.
- SZIGNIFIKÁNS ST ELEVÁCIÓ: aVL
- SZIGNIFIKÁNS ST DEPRESSZIÓ: aVL
- NEGATÍV T HULLÁM: aVL
- SZIGNIFIKÁNS ST ELEVÁCIÓ: aVF
- SZIGNIFIKÁNS ST DEPRESSZIÓ: aVF
- NEGATÍV T HULLÁM: aVF
- SZIGNIFIKÁNS ST ELEVÁCIÓ: V2
- SZIGNIFIKÁNS ST DEPRESSZIÓ: V2
- NEGATÍV T HULLÁM: V2
- SZIGNIFIKÁNS ST ELEVÁCIÓ: V5
- SZIGNIFIKÁNS ST DEPRESSZIÓ: V5
- NEGATÍV T HULLÁM: V5
- MÁSODLAGOS ST-T VÁLTOZÁS(OK)
- ALACSONU T AMPLITÚDÓ(K)
- NEM-SPECIFIKUS T VÁLTOZÁS: MAGAS T
- NEM-SPECIFIKUS T VÁLTOZÁS: NEG. T